Privacy

 1. Dit privacybeleid is een aanvulling op de algemene voorwaarden.
 2. Cookies
  1. Essentiële/functionele cookies zoals een "has_js cookie" en een "session cookie" kunnen geplaatst worden zonder toestemming van de websitebezoeker.
  2. Bij websitebezoekers die cookies accepteren, wordt Google Tag Manager ingeladen.
 3. Alle data die door de klant worden verstrekt, kunnen bewaard en verwerkt worden door de betrokken onderneming(en) die vermeld staan in art. 1 van de algemene voorwaarden en de coördinator van Integrales: onderneming Domien Van der Elst met ondernemingsnummer 0687.635.869. Deze data omvatten de informatie die door de klant wordt ingegeven bij de boeking van een afspraak of het plaatsen van een bestelling, alsook overige informatie die wordt uitgewisseld of gegenereerd voor, tijdens of na de afspraak.
 4. Alle data die door de betrokken onderming(en) uit art. 1 van de algemene voorwaarden worden gegenereerd, zoals onder meer notities of verslagen die voor, tijdens of na een afspraak worden opgesteld, kunnen bewaard en verwerkt worden door de betrokken onderneming(en) en de coördinator van Integrales: onderneming Domien Van der Elst met ondernemingsnummer 0687.635.869.
 5. De data van jongeren en hun ouders kunnen aan elkaar gekoppeld worden.
 6. Alle in art. 1 van de algemene voorwaarden vermelde ondernemingen die dezelfde klant begeleiden, mogen naar eigen goeddunken en/of op een geautomatiseerde wijze informatie over deze klant uitwisselen, voor zoverre dit bijdraagt aan de begeleiding van deze klant en/of het garanderen van correcte betaling. Dit omvat o.a. datum en type van verleden en toekomstige afspraken, alsook verslagen die van voorbije afspraken werden opgesteld.
 7. Door het boeken van een afspraak, het plaatsen van een bestelling, of het invoeren van contactgegevens via de Contact webpagina, gaat de klant akkoord te worden toegevoegd aan één of meerdere mailing lijsten voor e-mail marketing van de in art. 1 van de algemene voorwaarden vermelde ondernemingen. De klant kan ten alle tijde zijn/haar voorkeuren aanpassen of zich volledig uitschrijven van deze lijst(en) via een link onderaan dergelijke e-mails.
 8. Beeld en klankopnames - Wanneer de klant een afspraak boekt, gaat deze akkoord dat tijdens de afspraak foto- of video-opnames worden gemaakt, tenzij de klant zich hiertegen verzet. Deze opnames kunnen gebruikt worden voor interne trainingsdoeleinden binnen de in art. 1 vermelde ondernemingen. Deze opnames zullen enkel mits de uitdrukkelijke toestemming van de klant publiek gepubliceerd worden en/of gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Hiertoe krijgt de klant het beeldmateriaal toegestuurd, waarna de klant toestemming kan, maar niet moet, geven om het beeldmateriaal te publiceren op publieke kanalen zoals website, nieuwsbrief, Facebook, Instagram, ... In het geval de klant minderjarig is, kan een ouder van de klant toestemming geven in naam van de klant.
 9. Integrales maakt gebruik van de onderstaande externe partners voor gegevensverwerking en -analyse. Deze integraties en alle bijhorende data worden beheerd door de coördinator van Integrales: onderneming Domien Van der Elst met ondernemingsnummer 0687.635.869.
  • Google Analytics: hiermee wordt het bezoek en gebruik van www.integrales.be in kaart gebracht, indien de websitebezoeker cookies geaccepteerd heeft. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Google.
  • Acuity Scheduling: deze partner verzorgt het boekingsysteem van Integrales. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Acuity Scheduling.
  • Mailchimp: deze partner verzorgt de nieuwsbrieven van Integrales. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Mailchimp.
  • Hostnet: deze partner verzorgt de webhosting van Integrales. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Hostnet.
  • Zapier: deze partner integreert de verschillende partners met elkaar. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Zapier.
  • Mollie: deze partner verwerkt de betalingen van Integrales. Meer informatie vindt u in het privactybeleid van Mollie.
  • Meta: deze partner wordt gebruikt voor het plaatsen van posts op de Instagram- en Facebookpagina van Integrales. Meer informatie vindt u in het privactybeleid van Facebook.
 10. De klant kan steeds om inzage in, verbetering, wissing of overdracht van zijn gegevens vragen en zich verzetten tegen gebruik van de gegevens voor direct marketing. Deze aanvraag is kosteloos, uitgezonderd indien binnen een termijn van zes maanden reeds eerder een verzoek of een vraag tot bijkomende kopieën werd geformuleerd door de betrokkene, in welk geval de ondernemingen vermeld in art. 1 van de algemene voorwaarden het recht hebben om een redelijke vergoeding aan te rekenen op basis van de administratieve kosten die het gevolg zijn van het nieuwe verzoek.

Laatst geüpdatet: 30/3/2022